LETS (UR110)

BURGMAN STREET 125 (UB125)

BURGMAN 400

FD110

HAYYATE (GE110)

EN125-2A

GN125F

AX100

AX4

HURACÁN (EN125-HUZ)

GSX-R150

GSX-R600

GSX-R750

GSX-R100A

GSX-R1000RA

HAYABUSA (GSX-1300RA)

INTRUDER (GL150RLA)

GIXXER (GS150DEA)

GIXXER BITONO (GSX150DZA)

GIXXER SF (GSX150FRF)

GIXXER SF GP(GSX150FRFZ)

GIXXER SF 250 (GSX250FRL)

GIXXER SF 250 GP (GSX250FRLZ)

GSX-S750

KATANA (GSX-S1000SRQ)

DR650

V-STROM 250 ABS (DL250A)

V-STROM 650A (DL650A)

V-STROM 650XT (DL650XA)

V-STROM 1000

V-STROM 1000 XT

BOULUVARD S40

BOULEVARD C50

BOULEVARD M109R

RM-Z250

RM-Z450

KINGQUAD (LT-F400F)

KINGQUAD (LT-A400F)

KINGQUAD (LT-A500XP)

KINGQUAD (LT-A750XPC)